Atesti i certifikati

 

Atest je inspekcijski dokument koji nastaje u pisanoj formi kao rezultat utvrđivanja tehnoloških karakteristika određene robe (dokazuje kvalitetu i služi za potvrđivanje podrijetla robe ili kao jamostvo). Atest kao dokument predstavlja izjavu da određena roba ima ona tehnološka i druga svojstva koja su predviđena standardima, odnosno koja kupci očekuju od te robe ili su predviđena odgovarajućim standardima.

Izvješće o ispitivanju i testiranju

Izvješće o ispitivanju i testiranju je dokument kojim ispitno tijelo dokumentira provedena ispitivanja i testiranja. Na osnovu provedenog ispitivanja, testiranja i dostavljenog izvješća o ispitivanju i testiranju od strane ispitnog tijela, stručne obrade cjelokupne dostavljene dokumentacije, nadležna organizacija ili institucija izdaje izvješće o ispitivanju i testiranju ili certifikat određene namjene.

Laboratorijska ispitivanja uzoraka

Laboratorijska ispitivanja uzoraka izvode se prema unaprijed utvrđenom programu koji se izrađuje u okviru programa istražnih radova. Laboratorijska ispitivanja uzoraka mogu se podijeliti na nekoliko skupina. Svaki uzorak kada uđe u laboratorij dobiva broj pod kojim se vodi pri svim pokusima za čiju svrhu laboratorij vodi knjigu brojeva.

Potvrda o tehničkoj specifikaciji

Potvrda o tehničkoj specifikaciji je dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje proizvod, proces ili usluga moraju ispuniti. Tehničke specifikacije proizvoda predstavljaju odraz stvarnih potreba korisnika za određenom opremom i definiraju potrebne karakteristike proizvoda. Potvrda o tehničkoj specifikaciji proizvoda dokazuje sukladnost proizvoda s unaprijed definiranim tehničkim specifikacijama.